Trofej

English

V myslivosti je trofej výraz pro upravenou část úlovku, která je upomínkou na lov nebo hodnotitelným soutěžním předmětem. Myslivecké trofeje se rozdělují na upomínkové trofeje (různé štětky, zbraně u divočáka, pírka ptáku apod.) a trofeje jako takové, ty tvoří většinu trofejí. Tyto trofeje jsou hodnotitelné a předvádí se na výstavách, kde se posuzuje kvalita péče o zvěř v dané honitbě a oprávněnost odstřelu daného kusu.