Terénní lukostřelba

English

Terénní lukostřelba je disciplína spočívající ve střelbě na terče rozmístěné na různé (i neoznačené, neznámé) vzdálenosti v přírodě - lesích, loukách a parcích. Jednou z hlavních výzev tohoto sportu je schopnost střílet z kopce i do kopce, nebo mezi stromy, která musí být spojena se schopností dobře odhadnout vzdálenost. Soutěže v terénní lukostřelbě se obvykle organizují dle pravidel IFAA (Internation Field Archery Association), nebo dle pravidel Světové lukostřelecké federace (WA). V České republice jsou soutěže obvykle pořádány dle pravidel WA. Soutěž probíhá v přírodním prostředí, například na okraji lesa. Obvykle je závod dvoukolový, na 2 x 12 stanovišť. V prvním kole se začíná na terče umístěné do neoznačené vzdálenosti, v druhém kole jsou obvykle stanoviště pozměněna a je doplněna informace o vzdálenosti k terči. Na každém terči lukostřelci vyšlou k terči tři šípy.