Myslivost

Trofej muflona

0 comment(s)
Česky

Je to párový orgán vyskytující se u přežvýkavých sudokopytníků z čeledě turovitých, kost obalená škárou pokrytou rohovinovou pochvou. Základ rohu je vytvořen kostěným rohovým výběžkem vyrůstajícím z čelní kosti. Je obdobně jako tato kost složen s různě uspořádaných kostěných trámků a lišt, dutiny mezi nimi jsou vyplněny silně prokrvenou sliznicí. Rohový výběžek je zvenčí pokryt škárou, střední vrstvou kůže. Škára je zbrázděna bradavkami prostouplými hustou sítí krevních vlásečnic.

Myslivost a tradice

0 comment(s)
Česky

Tradice představují velmi výrazný a specifický prvek v myslivosti a jsou především součástí jejího kulturního rozměru. Vytvářely se již od dob středověku a mnohé jsou v poněkud pozměněné podobě přeneseny i do dnešní doby. Díky společné historickému vývoji s jinými národy ve středoevropském prostoru, spojenými v Rakousko – Uherské monarchii, jsou myslivecké tradice a zvyky mnohdy totožné, nebo velice podobné.

Lovečtí psi

0 comment(s)
Česky

Pes je první zvíře, které člověk domestifikoval. Zpočátku nalézali psi v blízkosti lidí odhozené zbytky potravy, požírali je a tato místa hájili před jinými psy i zvířaty. To byli psi hlídací a z nich postupným ochočováním vznikli psi společenští. Lidé brzy poznali řadu dobrých vlastností psů, začali je prošlechťovat až vznikla pestrá paleta dnešních plemen psů. K lovu byli psi záměrně šlechtěni nejdříve, protože je k němu předurčují jejich přirozené vlastnosti, zejména jejich vynikající čich. Výsledkem prošlechťování psích plemen k různým loveckým účelům jsou dnešní tzv.

Stránky