Myslivost a tradice

Česky

Tradice představují velmi výrazný a specifický prvek v myslivosti a jsou především součástí jejího kulturního rozměru. Vytvářely se již od dob středověku a mnohé jsou v poněkud pozměněné podobě přeneseny i do dnešní doby. Díky společné historickému vývoji s jinými národy ve středoevropském prostoru, spojenými v Rakousko – Uherské monarchii, jsou myslivecké tradice a zvyky mnohdy totožné, nebo velice podobné. Ve státech, jejichž společenský vývoj byl zcela jiný, prakticky neexistují myslivecké zvyky a tradice v našem pojetí, stejně jako v těchto státech neexistuje myslivost tak, jak ji dnes chápeme. Např. v USA existuje pouze lov, ve smyslu slovního spojení „Game Hunt“, jímž však zcela nelze nahradit myslivost – tato bývá pro účely překladu např. českých publikací definována uměle jako „Game Management“.