Blog uživatele admin

Trofej muflona

0 comment(s)
Česky

Je to párový orgán vyskytující se u přežvýkavých sudokopytníků z čeledě turovitých, kost obalená škárou pokrytou rohovinovou pochvou. Základ rohu je vytvořen kostěným rohovým výběžkem vyrůstajícím z čelní kosti. Je obdobně jako tato kost složen s různě uspořádaných kostěných trámků a lišt, dutiny mezi nimi jsou vyplněny silně prokrvenou sliznicí. Rohový výběžek je zvenčí pokryt škárou, střední vrstvou kůže. Škára je zbrázděna bradavkami prostouplými hustou sítí krevních vlásečnic.

Hrad Sloup

0 comment(s)
Česky

Značně erodovaný pískovcový suk se svislými až převislými stěnami a rozlehlým horním plató ve výšce přes 30m nad okolním terénem. Délka skály činí necelých 100m a šířka asi 60m. Skála byla v průběhu historie lidmi značně přizpůsobována a postupně doplňována o další objekty. Množství skalních prostor, světského i sakrálního určení bylo vytesáno a dostavováno jak uvnitř skály, tak i na jejím povrchu. Tyto skalní objekty jsou vzájemně důmyslně propojeny.

Hrad Grabštejn

0 comment(s)
Česky

Hrad Grabštejn se vypíná na strmém ostrohu blízko údolí řeky Lužické Nisy. Leží mezi Hrádkem nad Nisou a Chrastavou. Původní hrad nesl název Grafenštejn, ale o době jeho založení se stále diskutuje. S jistotou lze říci, že dominantou širokého okolí se stala mohutná věž okrouhlovitého tvaru. Ta byla za dlouhou dobu své existence několikrát přestavěna a patří k památkám z nejstaršího období grabštejnských dějin. Na pomezí Čech a Lužnice se kdysi odehrávalo mnoho válečných střetů a muselo dojít ke kvalitnímu opevňování s flankovacími věžicemi.

Stránky