Pár slov o nás

 

 

Obora Heřmanice

Obora byla uznána v roce 2000 a je jedinou oborou v Libereckém okrese. Majitelé obory jsou manželé Petržilkovi, oborníkem pan Antonín Petržilka. Obora Heřmanice se rozkládá severozápadně od Jablonného v Podještědí v části obce Heřmanice, po které nese své jméno. Obora má v současné době výměru necelých 50 hektarů, kdy převážnou  část tvoří zemědělská půda v podobě trvalých travních porostů. Lesní porosty tvořené smrkem, borovicí, dubem, bukem, jasanem a jeřábem se nacházejí v horní části obory. Ve spodní části obory protéká potok, který napájí rybníček o výměře 0,5 ha. Obora se rozkládá v rozmezí nadmořských výšek 350-420 m.V oboře jsou chováni daňci v počtu okolo 50 kusů a mufloni kolem 20 kusů. Dosavadní nejvýznamnější trofejí jsou lopaty daňka s bodovou hodnotou 229 bodu CIC a mufloní toulce ohodnocené 224 body CIC.